Shtëpia

Datat e konkurseve në programet e ciklit të parë të studimeve (bachelor) - Viti akademik 2017-2018

Dekanati i FSHE ne mbledhjen e tij te dates te 16.06.2017, bazuar ne propozimet e departamenteve per datat e konkurseve te programet e ciklit te pare te studimeve (bachelor), sistemi me kohe te plote", viti akademik 2017-2018",

vendosi:

 

Miratimin e datave te zhvillimit te konkursit per vitin akademik 2017-2018:

                   Ne programin e ciklit te pare bachelor ne "Edukim fizik e sporte" data 19, 20 Gusht 2017

                   Ne programin e ciklit te pare bachelor ne "Pedagogji muzikore" data 19, 20 Gusht 2017

                   Ne programin e ciklit te pare bachelor ne "Pikture Grafike" data 19, 20 Gusht 2017

Kualifikimi i stafit akademik të USH

Profesorë 10%
 
Profesorë i asociuar 22%
 
Me gradë Dr. dhe/ose me titull docent 39%
 
Me gradë Asistent lektor 29%
 
 

Studentët

11988 studentët me kohë të plotë.
 
2153 studentët me kohë të pjesshme
 
1885 studentët në cikël të dytë
 
12 Sudentë në Ciklin e III (Doktoratura).