Shtëpia

Njoftime

18
Jan

Vendimi i Senatit Akademik të Universitetit të Shkodrës "Luigj Gurakuqi"  për kriteret e pranimit në këtë institucion për vitin akademik 2018-2019

15
Jan

Njoftojmë të gjithë studentët e Universitetit të Shkodrës "Luigj Gurakuqi", se afati i pagesës të tarifës së shkollimit është nga data 15 Janar deri me 28 Shkurt 2018.

11
Jan

Njoftohen të gjithë të interesuarit se në Universitetin e Shkodrës “Luigj Gurakuqi” shpallet konkursi për një vend të lirë pune në Fakultetin e Gjuhëve të Huaja, ...

11
Jan

 

Bazuar në piken 4 të nenit 17 të "Rregullores për zënien dhe ruajtjen e vendit të punws" datë 24.11.2009 e ndryshuar

10
Jan

Viti 2018 është është pagëzuar si viti kulturor Austri-Shqipëri. Do të organizohen me dhjetëra aktivitete, si në Shqipëri ashtu edhe në Austri, në kuadër të këtij viti.

29
Dhj

Njoftojmë lidhjen e kontrates me objekt ´´Blerje pajisje elektronike´´ me vlere 3.171.000 leke pa tvsh dhe 3.805.200 leke me tvsh, nga fondet e projektit FINAC me kontraktuesin  Technosoft shpk me...

28
Dhj

Bashkangjitur gjeni shkresen nga MAS, për marrëveshjet me subjektet respektive për njohjen dhe ofrimin e testeve të gjuhëve të huaja.

27
Dhj

Miratim klasifikimi përfundimtar në objektin :

''Blerje paisje kompjuterike ’’

26
Dhj

 

Bazuar në piken 1 të nenit 17 të "Rregullores për zënien dhe ruajtjen e vendit të punës" datë 24.11.2009 e ndryshuar

Faqet