Shtëpia

Njoftime

11
Maj

European Summer University at VUM is surely your best option! Here we have picked out the top five reasons why ESU at VUM should be your top choice!

05
Maj

Ju njoftojmë se janë hapur aplikimet për të dërguar artikuj shkencorë për serinë e Buletinit të Shkencave Ekonomike pranë Fakultetit Ekonomik, të Universitetit të Shkodrës “Luigj Gurakuqi”, viti...

28
Pri

The call is open to ...

27
Pri

Dorëzimi i dokumentacionit nga studentët e viteve te para, të dyta dhe të treta, që përjashtohen nga tarifa e shkollimit, bëhet deri me datë 28.04.2017.

 

26
Pri

Bordi  i Administrimit i Universitetit të Shkodrës “Luigj Gurakuqi” në mbledhjen e tij të datës 25.04.2017, në mbështetje të ligjit nr. 80, datë 22. 07.

22
Pri

Universiteti i Shkodrës  "Luigj Gurakuqi",   Fakulteti i Shkencave Shoqërore, Instituti i Studimeve Albanologjike, ditën e hënë, ora 11.00 në ambientet e Bibliotekës Shkencore të...

19
Pri

                                       Njoftim

Lënda:   Për t´iu nënshtruar fazës së dytë të konkurrimit

Faqet