Shtëpia

Njoftime

13
Shk

Titulli  i  Projektit:  Tempus  me  financim  nga  EU  "Modernizimi  dhe  harmonizimi  i  Arsimit  ne Mal  te  Zi  dhe  Shqiperi  -  MARED"  me  nurner  No.  544257-TEMPUS-1-2013-...

13
Shk

Bashkangjitur gjenden datat e provimeve per semestrin e pare, sezoni i dimrit Sistemi me kohe te plote dhe te pjesshme 2014-2015.

04
Shk

Në kuadër të projektit EUREQA, në datat 5-6 shkurt 2015, në sallën e konferencave pranë Rektoratit të Universitetit të Shkodrës “Luigj Gurakuqi”, do të zhvillohet një workshop rajonal trajnimi me...

04
Shk

Njoftohen të gjithë të interesuarit se në Universitetin e Shkodrës “Luigj Gurakuqi” do të shpallet konkursi për vend të lirë pune në Fakultetin e Drejtësisë, në...

04
Shk

Njoftohen të gjithë të interesuarit se në Universitetin e Shkodrës “Luigj Gurakuqi” do të shpallet konkursi për vend të lirë pune në Fakultetin e Shkencave të Edukimit, në ...

Faqet