Shtëpia

Njoftime

26
Qer

The second DiXiT camp on XML TEI P5 for Digital Scholarly Editions – Standards, tools and software funded by the Digital Scholarly Editions Initial Training Network (DiXiT), and run by the Centre...

23
Qer

Testimi Esol Cambridge për gjuhën angleze sipas standardeve të vendosura nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës për studentët e cikleve të studimit Master dhe Doktoraturë do zhvillohet me date 04.07...

11
Qer

International Conference of English and American Studies

04
Qer

Bashkangjitur gjeni datat e provimeve të sezonit të verës së Fakultetit të Drejtësisë.
(Kohë të plotë, Kohë të pjesshme dhe master)

26
Maj

Fakulteti i Shkencave të Edukimit dhe Fakulteti i Shkencave Shoqërore të Universitetit të Shkodrës “Luigj Gurakuqi”, organizojnë më 30-31 maj 2014 konferencën e dytë shkencore ndërkombëtare: “...

26
Maj

Zyra e Informacionit Erasmus + në kuadër të programit Erasmus Mundus organizon një takim informues dhe promovues në Universitetin ‘Luigj Gurakuqi” ne formën e një workshopi për të gjithë...

23
Maj

2015 DIANET INTERNATIONAL SCHOOL
The role of cultural heritage for the sustainable development of the Danube Region

CALL FOR TEACHERS

Faqet