Shtëpia

Njoftime

03
Tet

Vidzeme University of Applied Sciences (ViA) has launched the 2nd call for Post-Doctoral Research Applications within the Activity 1.1.1.2 «Post-doctoral Research Aid» of the Specific Aid...

02
Tet

Bashkangjitur gjeni informacionin për Listat e fituesve për fakultet të dytë dhe transferim studimesh FSHN. Viti akademik 2017-2018.

02
Tet

Fakulteti i Drejtësisë do të zhvillojë provimin e MSC me daten 02.10.2017 ora 12:00 dhe provimin Bachelor kohe e plote dhe part-time me daten 03.10.2017 tetor ora 12:00.

29
Sht

Rektorati me vendim Nr.269, datë 27.09.2017:

Vendosi

1. Datë të provimit të formimit për Bachelor të jetë data 02.10.2017.

14
Sht

As part of the EU-Programme ERASMUS+ Mobility with Partner Countries, the University of Graz in collaboration with the University of Shkodra “Luigj Gurakuqi” offers 1 scholarship in Psychology and...

13
Sht

Studentë të regjistruar dhe kuota të parealizuara - Raundi I 2017-2018:

Faqet