Shtëpia

Struktura ndihmëse

Dega e burimeve njerëzore :

tel.: 00355 22 800 652

e-mail: gborici@unishk.edu.al                               

 

 

Genc Boriçi

 

 

 

 

 

Dega e zhvillimit dhe e  marrëdhënieve me jashtë :                                      

tel.: 00355 22 800 652

e-mail:  erard.unishk@yahoo.com

 

 

Erard Çurçija

 

 

 

 

 

Dega e kurrikulave, e kërkimit shkencor dhe e standardeve :                                              

tel.: 00355 22 800 651

e-mail: gdibra@unishk.edu.al

 

 

Prof.dr. Gëzim DIBRA

 

 

     

Sektori i kualifikimit shkencor dhe i projekteve :

tel. : 00355 22 800 651

e-mail: jozefbushati@gmail.com

 

 

Prof.as.dr. Jozef Bushati

 

     

Sektori i sigurimit të cilësisë dhe i vlerësimit të standardeve :

tel.: 00355 22 800 651

e-mail: jlesha@unishk.edu.al

    Jonida Lesha

 

     

Dega e financës dhe e buxhetit :                                                                    

tel.: 00355 22 800 652

e-mail: s-hoxha@unishk.edu.al

 

 

Suada MANI

 

 

 

 

 

Dega e blerjeve dhe e shërbimeve :                                  

tel.: 00355 22 800 652

e-mail: bxhahysa@unishk.edu.al

 

 

Bardhyl Xhahysa

 

 

 

 

Dega e investimeve :                                                                                                                

tel. : 00355 22 800 652

e-mail : mkoliqi@unishk.edu.al

 

 

Mati Koliqi

 

 

 

 

Dega e informacionit dhe e teknologjisë :                                              

tel. 00355 22 800 652

e-mail: v-bushati@unishk.edu.al

 

 

Virtyt Bushati

 

 

 

 

Sektori i teknikës së mësimdhënies, mediateka :           

tel.: 00355 222 407 - 57

e-mail: tekmes@unishk.edu.al

 

 

Ilir Hoxha

 

 

 

 

Dega e kulturës dhe e shtypshkrimit :                              

tel.: 00355 22 800 652

e-mail: @unishk.edu.al

 

 

 

 

 

 

 

Dega juridike, protokollit dhe marrëdhënieve me publikun :                                                                    

tel.: 00355 22 800 652

e-mail: eshpori@unishk.edu.al

 

 

Eriklida Shpori

 

 

 

 

Sektori i auditimit :                                                          

tel.: 00355 22 800 652

e-mail: z-gjurgjej@unishk.edu.al

 

 

Suzana Gjurgjej

 

 

 

 

Sektori i protokollit dhe i arkivës :                              

tel.: 00355 222 437 - 76

e-mail: aberisha@unishk.edu.al

 

 

Ana Berisha

 

 

 

 

Biblioteka :                                                                         

tel. 00355 22 800 657

e-mail: alida.luka@unishk.edu.al

 

 

Alida Luka