Shtëpia

Departamenti i Psikologjisë dhe i Punës Sociale

PhD. Visar Dizdari : përgjegjës Departamenti

e-mail : vdizdari@unishk.edu.al                                                                                                                                                  

1

Lektor i parë (Ph.D)

Visar  DIZDARI Përgj.Departamenti

2

Prof.as.dr.

Fatbardha

(Saraçi) OSMANAGA

Anëtare

3

Lektore e parë

Brilanda

(Hasi) LUMANAJ

Anëtare

4

Lektore e parë

Marilda

JANÇE

Anëtare

5

Lektor i parë

Arben

HOTI

Anëtar

6

Lektore e parë

Lediana

XHAKOLLARI

Anëtare

7

Doktorante + Ma

Edit

LEZHA

Anëtare

8

Doktorante + Ma.

Bujanë

TOPALLI

Anëtare

9

Lektore e parë

Elona

HASMUJAJ

Anëtare

10

Lektore e parë

Galsvinda

(Fili) BIBA

Anëtare

11

Lektore e parë

Adelina

(Bylyku) KAKIJA

Anëtare me kontratë 

12

Doktorant + Ma.

Fatjon

TAIPI

Anëtar i jashtëm

13

Doktorante + Ma.

Fatjona

HAKA

Anëtare e jashtme

14

Doktorante + Ma.

Ingrit

LUANI

Anëtare e jashtme

15

Doktorante + Ma.

Jeta

XHABIJA

Anëtare e jashtme

16

Doktorante + Ma.

Kilda

(Çela) GUSHA

Anëtare e jashtme

   17           Doktorante + MSH          Marsida              (Salihi) TAFILICA               Anëtare e jashtme
18  Doktorante + Ma.  Migena   SELÇETAJ  Anëtare e jashtme

19

Doktorante + Ma.

Romina

DEDI

Anëtare e jashtme

20

Doktorant + Ma.

Shkëlqim

OSMANI

Anëtar i jashtëm

21 Lektore me DND  Arjona GJOKA Anëtare e jashtme

22

 Lektore me DND Ershela (Bilali) LIKA Anëtare e jashtme

23

Lektore me MSH Megi SHLLAKU Anëtare e jashtme

24

Lektore me MSH Migena (Haxhi) BURRJA Anëtare e jashtme

25

Lektore me DND Suela NDOJA Anëtare e jashtme
26 Lektor me MP. Qamil GJYREZI Anëtar i jashtëm

27

Doktorante +MSH Abla XHAFERRI Anëtare e jashtme

28

Lektor Leonard HILA Anëtar i jashtëm
29 Lektore Edina (Isufi) LESHA Anëtare e jashtme
30 Lektore Samela (Bajraktari) MUJA Anëtare e jashtme
31