Shtëpia

Departamenti i Financës dhe kontabilitetit

Prof.as.dr. Elidiana (Pemaj) BASHI : përgjegjëse e departamentit
e-mail : ebashi@unishk.edu.al 

1 Prof.as.dr. Elidiana (Pemaj) BASHI Përgjegjës departamenti
2 Prof.as.dr. Blerta (Spahia) DRAGUSHA  Anëtar
3 Prof.dr. Elez OSMANOVIC Anëtar
4 Prof.as.dr. Fatbardhë (Molla) BEQIRI Anëtare
5 Prof.as.dr. Ermira (Hoxha) KALAJ Anëtare
6 Lektore e parë Albana (Kullolli) KASTRATI Anëtare
7 Lektore e parë Aurora (Pulti) KINKA Anëtare
8 Lektore e parë Erjolë (Sakti) BARBULLUSHI Anëtare
9 Lektore e parë Kleida (Tufi) HETA Anëtare
10 Lektor i parë Petër SARAÇI Anëtar
11 Lektore e parë Nevila KIRI Anëtare
12 Lektore me MSHK Irsida KOPLIKU Anëtare me kontratë
13 Prof.dr. Sherif BUNDO Pedagog i ftuar
14 Prof.dr. Halit XHAFA Pedagog i ftuar
15 Lektore e parë Arjeta (Hallunovi) SHPUZA Anëtare e jashtme
16 Lektore e parë Denada (Bushi) HAFIZI Anëtare e jashtme
17 Lektore e pare Eriona VADINAJ Anetare e jshtme
18 Doktorante + Ma. Elsa TANUSHI Anëtare e jashtme
19 Lektore me MSH Ajsona (Hebovija) DANI Anëtare e jashtme
20 Lektore me MSH Alba KRUJA Anëtare e jashtme
21 Lektor me MSH Angjelin MARGJOKAJ Anëtar i jashtëm
22 Lektore me MSH Ardita BYLO Anëtare e jashtme
23 Lektore me DIND Edevalda (Dishnica) MURAT Anëtare e jashtme
24 Lektore me MSH Edlira (Vizi) VAJUSHI Anëtare e jashtme
25 Lektore me MSH Eljona (Muçaj) BIZI Anëtare e jashtme
26 Lektore me MF Gladiola (Haxhija) BRAHUSHA Anëtare e jashtme
27 Lektore me MSH Grisilda MARKU Anëtare e jashtme
28 Lektore me MSH Gyzela PIROVIQ Anëtare e jashtme
29 Lektore me MSHBF Jasmina (Çinari) LUGJI Anëtare e jashtme
30 Lektore me MSH Klodiana PERDJA Anëtare e jashtme
31 Lektore me MSHBF Kozeta (Marku) JANA Anëtare e jashtme
32 Lektore me MSH Merita (Buxha) FUSHAJ Anëtare e jashtme
33 Lektore me MSH Oriola VUKAJ Anëtare e jashtme
34 Lektore me MSH Orsjola ZEKA Anëtare e jashtme
35 Lektore me MND Pranvera DIBRA Anëtare e jashtme
36 Lektore me MND Rovena (Sulejmani) BUCA Anëtare e jashtme
37 Lektore me MSH Senada SHTERBELA Anëtare e jashtme
38 Lektore me MSH Senada (Kraja) LUKA Anëtare e jashtme
39 Lektore me MSH Sidita (Gushta) BEJTJA Anëtare e jashtme
40 Lektore me MSH Suzana (Kokiçi) SARAÇI Anëtare e jashtme
41 Lektore me MSH Klemona BALA Anëtare e jashtme
42 Lektore me MSH Nensi KASTRATI Anëtare e jashtme
43 Lektore me MSH Sonila KRUJA Anërae e jashtme
44 Lektore me MF Luigjina PALUSHAJ Anëtare e jashtme
45 As/lektore Emilia KOLIQI Anëtare e jashtme
46 As/lektore  Hare (Hebovija) BILALI Anëtare e jashtme
47 As/lektore Meliha (Mustafa) ULQINI Anëtare e jashtme

Adresa email-i:

Elidiana BASHI
ebashi@unishk.edu.al

Blerta DRAGUSHA
bdragusha@unishk.edu.al

Elez OSMANI
eosmani@unishk.edu.al

Fatbardhë BEQIRI
fbeqiri@unishk.edu.al

Albana KASTRATI
akastrati@unishk.edu.al

Aurora KINKA
apulti@unishk.edu.al

Kleida HETA
kheta@unishk.edu.al

Erjolë SAKTI
esakti@unishk.edu.al

Petër SARAÇI
psaraci@unishk.edu.al

Ermira KALAJ
ekalaj@unishk.edu.al